Cursusgegevens

Succesvol voorzitten

- Opleiding met open inschrijving -

Download de PDF 'Succesvol voorzitten'

Het is je gelukt! Alle neuzen staan weer dezelfde kant op. En dat terwijl de meningen vóór de vergadering toch erg van elkaar verschilden. Er ligt een prachtig resultaat op tafel. Een resultaat waar iedereen zich in kan vinden. Jij hebt dat voor elkaar gekregen. Door goed te luisteren en iedereen ruimte te geven. Maar ook door tijdig in te grijpen en het overleg te structureren. Je maakte een grapje op zijn tijd om het ijs te breken, maar wist het ook serieus te houden als dat nodig was. Nu kan iedereen weer vooruit. Je kunt trots zijn op jezelf: zonder jou als voorzitter waren jullie nooit zo ver gekomen!

In goed overleg
Veel belangrijke besluiten worden in overleg genomen. In goed overleg, zoals de uitdrukking luidt. Daarmee bedoelen we overleg op basis van kennis, respect en met oog voor verschillende belangen. Of overleg ook goed overleg wordt, wordt voor een groot deel bepaald door de bijdrage van de voorzitter. Een goede voorzitter bewaakt de sfeer en de structuur van het overleg, leidt de overlegdeelnemers door de inhoud én zorgt voor afronding van agendapunten. Dat goed doen is een hele kunst. Een kunst die je niet zomaar in de vingers hebt. Maar wel één die je kunt leren. De opleiding ‘Succesvol voorzitten’ van Adviesbureau ATIM levert je de juiste basis.

Wat leer je?
Na het afronden van de opleiding ‘Succesvol voorzitten’ van Adviesbureau ATIM ken je de fijne kneepjes van het voorzittersvak en heb je ze in de praktijk succesvol toegepast. Je beschikt over de vaardigheden om elk overleg waar je aan deelneemt vooruit te helpen. Of het nu gaat om het overleg van een managementteam, een clubbestuur of een ondernemingsraad. Goed overleg volgens Adviesbureau ATIM Goed overleg geven wij symbolisch vorm door het tafelmodel onderaan deze pagina. Voor een korte uitleg van het model, zie www.atim.eu/goedoverleg.

Doelgroep
De opleiding ‘Succesvol voorzitten’ is bedoeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen in de rol van voorzitter. Je kunt deelnemen als je aankomend of beginnend voorzitter bent. Maar ook als je meer ervaren bent en zoekt naar verdieping en oplossingen zal de opleiding je meerwaarde opleveren.
Om de opdrachten die bij de opleiding horen uit te kunnen voeren is het nodig dat je in je eigen omgeving actief kunt zijn als voorzitter. Heb je die mogelijkheid niet en wil je toch graag deelnemen, neem dan contact met ons op. We overleggen dan of we tot een andere oplossing kunnen komen.

Praktische zaken
• De opleiding wordt regelmatig aangeboden. Bekijk de cursuskalender voor de data.
• De startbijeenkomst duurt een dag, van 9.30-16.30 uur, de vier vervolgbijeenkomsten vinden 's avonds plaats of op zaterdagochtend.
• Locatie: Utrecht
• De kosten van de opleiding zijn € 1.750 per persoon.
• Naast de bijeenkomsten heb je ongeveer 16 uur nodig voor het uitvoeren van de opdrachten.
• Je ontvangt een reader met praktische checklists, artikelen en opdrachten.
• We verwachten dat je tussen de bijeenkomsten door delen van het overleg dat je voorzit opneemt met je eigen camera. Je kunt hiervoor de camera op je mobiele telefoon of een andere eenvoudige camera gebruiken.

Getuigschrift
Als je de opleiding met goed resultaat afrondt, ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je alle competenties voor het voorzitten van goed overleg onder de knie hebt. We werken eraan om de opleiding te laten registeren bij de Stichting permanente Educatie (SPEN). Deze stichting is onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland en houdt zich bezig met de kwaliteitszorg rond het post-initieel onderwijs. Als je dan de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je naast het certificaat van ATIM ook een erkend getuigschrift van het CPION. Hiermee kun je het niveau van de opleiding aantonen bij het nemen van een volgende stap in je carričre. Ook kan het van pas komen bij het doorlopen van een EVC-procedure. Maar bovenal geeft het aan dat het met de kwaliteit van de opleiding dik in orde is.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat.