Cursusgegevens

OR-advies met inhoud

- Open Cursus Dag -

Download cursusinformatie


Het adviesrecht biedt ondernemingsraden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op belangrijke besluiten in de organisatie. Vanzelfsprekend heeft een OR daarbij oog voor de belangen van de medewerkers. Maar om te zorgen dat het advies de meeste impact heeft, is het belangrijk dat de OR een advies uitbrengt dat aansluit bij de organisatie én de omgeving van de organisatie. Werken met analysemodellen is één van de hulpmiddelen om dit in beeld te brengen. Door aan de hand van deze modellen naar de organisatie te kijken krijgt de OR handvatten om te beoordelen of een verandering een oplossing biedt en past bij de organisatie.

Niet alleen de inhoud van het advies is belangrijk om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Ook de manier waarop het advies wordt verpakt speelt een rol. Oog voor de belangen van de partij die geadviseerd wordt - in dit geval de bestuurder - en de stijl van adviseren cruciaal. En niet te vergeten: de adviezen moeten op een duidelijke en juridisch correcte manier op papier worden gezet. In deze cursus gaan we in op al deze aspecten van het de adviesrol van de ondernemingsraad.

Resultaat
• Je kunt uitgebreide en bij de situatie passende OR-adviezen formuleren.
• Je kunt gebruik maken van analysemodellen bij het beoordelen van een organisatieverandering en de uitkomsten hiervan in een advies omzetten.
• Je kiest een passende adviesstijl om maximaal invloed uit te kunnen oefenen.
• Je schrijft OR-adviezen met inhoud die duidelijk en juridisch correct zijn.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en veel praktische oefeningen. Je maakt na afloop van de cursusdagen twee opdrachten. De eerste is een analyse van uw eigen organisatie en de tweede is het schrijven van een OR-advies aan de hand van alles wat je hebt geleerd. Daarop krijg je schriftelijke feedback van de trainer. Als je de opdrachten met goed resultaat hebt afgerond ontvang je een certificaat.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
• analytisch vermogen
• overtuigingskracht
• adviesvaardigheid
• schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid

Voor wie?
Deze cursusdagen zijn bedoeld voor OR-leden die regelmatig adviezen schrijven en/of willen weten hoe de OR met het advies zoveel mogelijk invloed kan uitoefenen. Daarnaast maken de dagen deel uit van de Leergang Ambtelijk Secretaris II.

Cursusinformatie
• Deze cursus duurt twee dagen (tweede dag tot 15.00 uur).
• De cursus wordt tenminste eenmaal per half jaar aangeboden. Zie voor de data de cursuskalender.
• Het onderwerp kan ook als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 740 per persoon.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu of telefoon 06 22 56 95 76.