Cursusgegevens

Schrijven en achterban

- Open Cursus Dag -

Download cursusinformatie

Eén van de middelen die de OR inzet om effectief te communiceren met de achterban is de nieuwsbrief. Het schrijven van een nieuwsbrief lijkt eenvoudig, maar is het niet. Of een nieuwsbrief daadwerkelijk gelezen wordt hangt grotendeels af van de vorm en stijl waarin de artikelen zijn geschreven. Datzelfde geldt voor het jaarverslag. Hoe kies je een vorm en een stijl die aantrekkelijk worden gevonden? Op deze vraag krijg je een antwoord tijdens de cursus Schrijven en achterban. En met dat antwoord gaan we ook direct aan de slag!

Resultaat
• Je kunt een analyse maken van de doelgroep van uw tekst.
• Je speelt bij het schijven in op de kennis en interesse van de achterban.
• Je maakt heldere, aansprekende en bondige teksten.
• Je maakt teksten die gestructureerd zijn opgebouwd.
• Je hanteert argumenten die de ander aanspreken en doseert standpunten op beslissende momenten.
• Je hebt er plezier in anderen te winnen voor de opvattingen van de OR.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en veel praktische oefeningen. Aan het einde van de dag krijg je een schrijfopdracht mee naar huis. Daarop krijg je schriftelijke feedback van de trainer. Als je de opdracht met goed resultaat hebt afgerond ontvang je een certificaat.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
• schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• overtuigingskracht
• de boodschap laten aansluiten bij de behoefte van de lezer

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor OR-leden die zich bezighouden met het informeren van de achterban via schriftelijke communicatiemedia. Daarnaast maakt deze cursusdag deel uit van de Leergang Ambtelijk Secretaris I.

Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag.
• De cursus wordt tenminste eenmaal per half jaar aangeboden. Zie voor de data de cursuskalender.
• Het onderwerp kan ook als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 400 per persoon per dag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu of telefoon 06 22 56 95 76.